Moskva RVHP a aspirantura

V roce 1970 mi byla nabídnuta práce experta chemického průmyslu v Sekretariátě RVHP v Moskvě. Tuto práci jsem přijal a v dubnu 1971 jsem odejel do Moskvy, kam v červenci přijela i celá rodina.

V RVHP jsem kurýroval spolupráci v oblasti petrochemie, spotřební chemie a povrchově aktivních látek. Vedle toho jsem externě studoval aspiranturu v Institutu technologie lehké chemie Lomonosova na téma „Hydrosilylace vinylsiloxanů hydrosiloxany“. Kandidátskou práci jsem obhájil v roce 1976.

V roce říjnu 1976 jsem ukončil práci v Moskvě a nastoupil jsem do funkce technického ředitele oborového podniku Tukový průmysl, Praha.