VCHZ Synthesia Semtín a Kolín

V červenci 1958 jsme se s manželkou Natašou vrátili do ČSR a dostal jsem umístěnku do VCHZ Syntéza v Semtíně u Pardubic, kde se měl stavět provoz silikonů, v pobočném závodě Lučební v Kolíně. Byl jsem zařazen v odboru technického rozvoje s pracovištěm ve Výzkumném ústavu organických syntéz. Zde jsem pracoval jako výzkumný pracovník v oddělení SiLa, které se zabývalo výzkumem silikonů (vedoucí Ing. Jiří Čermák), v návaznosti na základní výzkum prováděný v Československé akademii věd (prof. Bažant, Dr. Chvalovský, Ing. Rathouský). Současně jsem oponoval výzkumné zprávy, jejichž výsledky měly být realizovány v kolínském provoze.

V dubnu 1960 jsem se přemístil do Kolína, kde jsem se jako vedoucí provozu silikonů nejprve zúčastnil výstavby provozu a následně vedl záběh a provoz výroby silikonů. V roce 1965 jsem se stal hlavním technologem spojených závodů Draslovka a Lučební a hlavně zajišťoval intenzifikaci stávajícího provozu silikonů z kapacity 150 t/rok na 350 t/rok a projekci nového závodu o kapacitě 5 000 t/rok. Přestože byly zpracovány všechny projekty na nový závod a dodány stavební konstrukce, vláda ČSSR provedla velké investiční restrikce a zastavila i výstavbu tohoto závodu.