Přehled odborných aktivit

Uvedu přehled chemických aktivit a projektů, jichž jsem se účastnil jako vedoucí nebo člen řešitelského týmu, vedoucí nebo člen realizačního týmu, byl autorem myšlenky a způsobu řešení problému, autorem nebo spoluautorem patentů, autorských osvědčení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, které byly uděleny. Dále akce, s kterými jsou spojeny zajímavé situace.

Studentská léta (1947–1958)

Jde o období 1947–1948, kdy jsem pracoval v podniku Karborundum Benátky nad Jizerou, období 1948–1952, ve kterém jsem chodil na Vyšší průmyslovou školu chemickou v Praze, studium na vysoké škole chemicko-technologické v Praze 1952–1953 a Mendělejevském chemicko-technologickém institutu v Moskvě 1953–1958. Hlavními akcemi byly:

 • Vzorkování škváry z plynového generátoru
 • Odstranění železa z korundu chlorací
 • Výroba kyseliny citrónové
 • Termografická analýza
 • Neutralizace hydrolyzátu DDS

Chemický průmysl (1958–1971)

Zahrnuje období 1958–1960, kdy jsem byl zaměstnancem VCHZ Syntezia Rybitví a pracoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Rybitví a léta 1960–1971, kdy jsem byl vedoucím provozu silikonů a vedoucím technologem ve VCHZ Syntezia Kolín. Hlavní problematika se týkala těchto témat:

 • Výroba silikonů*
 • Etylestery MTS
 • Hydrofobizace hnojiv
 • Rektifikace v emulzním režimu
 • Silikochloroform
 • Výroba hexametyldisiloxanu*
 • Zpracování destilačních zbytků metylchlorsilanů*
 • Regenerace měděného katalyzátoru
 • Výroba dimetylcyklosiloxanů depolymerizací*
 • Hydrolýza DDS za vzniku plynného HCl*
 • Výroba síranu hlinitého*
 • Výroba Denaxu
 • Výroba Synhydridu
 • Úprava pánví

* Hvězdičkou jsou označeny významnější akce.

RVHP, aspirantura (1971–1976)

Zahrnuje období 1971–1976, kdy jsem pracoval v Sekretariátě RVHP v Moskvě jako expert v odboru chemického průmyslu a současně absolvoval externí aspiranturu v Lomonosově institutu lehké chemie v Moskvě a část experimentální práce jsem dělal v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV v Praze. V disertační práci jsem řešil tuto problematiku:

 • Příprava metylhydrodisiloxanů
 • Příprava metylhydrocyklosiloxanů a jejich vlastnosti
 • Stereochemie metylvinylcyklotetrasiloxanů
 • Katalyzátory hydrosilylace
 • Polyorganosiloxany, produkty hydrosilylace vinylsiloxanů hydrosiloxany

Tukový průmysl (1976–1992)

Zahrnuje období 1976–1990, kdy jsem pracoval jako technický ředitel koncernu Tukový průmysl a v letech 1990–1992 jako vedoucí technické kanceláře STZ. Z významných akcí řešených a realizovaných v tomto období uvádím:

 • Výroba tripolyfosfátu*
 • Výroba vodíku
 • Stabilizované parfémy*
 • Syntetické vonné látky
 • Monoglyceridy a fosfatidové soli
 • Řepka olejná
 • Oleochemie
 • Detergenty
 • Tuky a oleje
 • Balící technika
 • Sterilace mastku, Kuba
 • Dikalciumfosfát
 • Aerosoly
 • Licence (Schwarzkopf, Uniliever, Beirsdorf, Dior, Gaba – pasta Elmex, Diversey)
 • JZD Slušovice
 • Společný podnik s Bush Bouck Allen
 • Závod Olomouc*
 • Sójový program
 • Hotové pokrmy
 • Zpracování brambor
 • Dimérní mastné kyseliny
 • Rekonstrukce kotelen a ČOV
 • Energetická náročnost výroby

Podnikatelská činnost (1992–2010)

Zahrnuje období od roku 1992, kdy byly zrušeny oborové a koncernové podniky a pracovní činnost jsem vykonával jako soukromý poradce na základě živnostenského listu pro poradenskou činnost a výrobu chemických a potravinářských malotonážních výrobků. Hlavními tématy byly:

 • Divácká líčidla
 • Odpadní tuky
 • Sójové klíčky*
 • Plastické hmoty, recyklace
 • Ekologická maziva*
 • Směsná bionafta*
 • Bionafta, studie
 • Bionafta neutralizace EF, esterifikace v čerpadle, destilace*
 • Katalyzátor přeesterifikace TMAH
 • Využití destilačních zbytků z MEŘO, fytosteroly*
 • Etylestry
 • Etoxyláty metylesterů, EUREKA*
 • Krém s mumiem
 • Výroba MEŘO z mastných kyselin, DEZA
 • Nanofiltrace glycerinových vod
 • Výroba glycerinu, AGP Jihlava
 • Výroba glycerinu St. Město*
 • Metylestry z kafilátních tuků
 • Plastifikátor PVC, Marek
 • Technické audity
 • Výroba olejů a FAME, PREOL Lovosice*
 • Energetická náročnost výroby FAME
 • Emise skleníkových plynů FAME
 • Povrchová úprava hnojiv
 • Optimalizace výroby FAME, Primagra, Milín
 • Zlepšení výroby FAME, Oleo-Chemical, Liberec