Energetická náročnost výroby biopaliv

Důležitou charakteristikou paliv je jejich energetická náročnost, což je množství energie potřebné na jejich výrobu. Věnoval jsem se propočtům energetické náročnosti biopaliv v jejich celém životním cyklu, tj. od spotřeby energií na pěstování zemědělské suroviny, přes její zpracování na palivo až k jeho použití, tj. spálení v motoru. Zpracoval jsem energetické bilance a z nich energetickou náročnost výroby MEŘO, výroby biopaliva z rostlinných olejů hydrorafinací, výroby biopaliv druhé generace (paliva ze syntézního plynu vyrobeného z biomasy) a bioetanolu. Prokázalo se, že nejméně energeticky náročná je výroba MEŘO, která činí cca 37 %, dále produkty hydrorafinace cca 40 %, bietanol 50–105 % podle použité suroviny a technologie a nejnáročnější jsou biopaliva druhé generace, přes 100 %.

Výsledky jsem publikoval, zvláště proto, že v různých časopisem a denním tisku se uváděly zkreslené informace o tom, že jak MEŘO, tak i bioetanol spotřebovávají více energie, než je jejich energetický obsah.