Polyorganosiloxany, produkty hydrosilylace vinylsiloxanů hydrosiloxany

Cílem této práce bylo získání polymerních látek. K tomu byly byly studovány dva typy reakcí:

  1. reakce hydrosilylace metyldivinylcyklosiloxanů a metyldihydrosiloxany za vzniku cyklolineárních sloučenin,
  2. reakce aniontové polymerace produktů získaných hydrosilylací metylvinylcyklosiloxanů pentametyldisiloxanem za vzniku hřebenovitých polymerů.

Byla prozkoumána kinetika reakcí polymerace a vlastnosti vzniklých produktů, které byly viskózní kapaliny a měly oligomerní charakter. Vysokomolekulární orodukty získány nebyly.

Bylo zjištěno, že oproti klasickým polymetylsiloxanovým kapalinám mají větší viskozitní index, jsou více mrazuvzdorné a více termicky stabilní (cyklolineární) a mají nižší termooxidační stabilitu.


Poznámka:

Když si vzpomínám a rekapituluji obsah, rozsah a množství času, které jsem věnoval jak experimentálním pracem, tak i analýze získaných výsledků a formulaci závěrů, tak mohu konstatovat že šlo nejméně o 3 disertace. Součastný rozsah disertačních prací je podstatně menší, nemluvě o tom, že na některých vysokých školách, zvláště netechnických, se jedná o plagiáty, nebo částečně opsané práce, k čemuž zvláště pomáhá internet.