Syntéza lineárních hydrometylsiloxanů

Byla studována reakce kohydrolyzy trimetylchlorsilanu a dimetylchlorsilanu a stanoveny optimální podmínky pro maximální výtěžek pentametyldisiloxanu. Při tom bylo zjištěno, že rychlost reakce hydrolýzy trimetylchlorsilanu je vyšší než rychlost hydrolýzy dimetylchlorsilanu.