Syntéza metylvinylcyklosiloxanů

Byla studována syntéza cyklických metylvinylsiloxanů reakcí kohydrolýzy dimetyldichlorsilanu a metylvinyldichlorsilanu a stanoveny optimální podmínky přípravy jednotlivých metylvinylcyklotetrasiloxanů. Při reakci vzniká mnohokomponentní směs, která obsahuje převážně cyklotetrasiloxany (5 sloučenin), v menší míře cyklotrisiloxany (4 sloučeniny), cyklopentasiloxany (6 sloučenin) a cyklohexasiloxany (7 sloučenin, identifikovány 3), celkem identifikováno v reakčních produktech 18 organocyklosiloxanů.

Z identifikovaných 18 organocyklosiloxanů bylo v literatuře popsáno pouze 10. Na základě námi sestavených grafů byly použitím metody logaritmické aproximace stanoveny eluční časy a body varu 8 nepopsaných metylvinylcyklosiloxanů. Tak byla vypracována metoda chromatografické kompletní analýzy (GLČ) metylvinylcyklosiloxanů. Ze získaných údajů vyplynul i další závažný závěr, že získat čisté organocyklotetrasiloxany metodou rektifikace není možné, neboť jejich body varu jsou shodné nebo blízké jiným vzniklým organocyklosiloxanům. Tak jsem specifikoval příměsi v jednotlivých produktech získaných rektifikací reakční směsi kohydrolýzy dimetyldichlorsilanu a metylvinyldichlorsilanu.