Tukový průmysl

V roce 1976 jsem ukončil pracovat v sekretariátu RVHP a vracel jsem se do ČSSR. Bylo mi nabízeno několik zaměstnání. Tehdejší místopředseda vlády ČR Ing. Stanislav Rázl mi nabízel funkci ředitele odboru na České plánovací komisi, s dalším možným postupem. Já jsem měl větší vztah k práci technické a přijal jsem místo technického ředitele koncernu Tukový průmysl, kde byl generálním ředitelem Ing. Jaroslav Urban a kde jsem vystřídal Jaromíra Janečka, který odcházel do důchodu.

Tukový průmysl zahrnoval podniky zabývající se výrobou potravinářských a technických výrobků na bázi rostlinných olejů a tuků, výrobou detergentů, kosmetiky, vonných látek, speciálních potravin a později i hotových jídel. Koncern, jakožto VHJ (Výrobně hospodářská jednotka), tj. střední článek řízení, zahrnoval tyto podniky: SETUZA Ústí nad Labem s pobočným závodem v Lovosicích, MILO Olomouc, KOSMOS Čáslav, RAKONA Rakovník, POVLTAVSKÉ TUKOVÉ ZÁVODY Nelahozeves, AROMA Praha s pobočnými závod v Děčíně a Židovicích, ASTRID Praha Holešovice s pobočným závodem v Michli, VITANA Byšice s pobočnými závody v Pardubicích, Kralupech a Prostějově, do roku 1980 PALMA Bratislava s pobočnými závody v Šenkvicích, Novém Mestě, Kosmetika Bratislava a od roku 1982 ALIMA BRNO. Koncern měl svůj Výzkumný ústav tukového průmyslu v Praze s odbory: tuky v Ústí nad Labem, detergenty v Rakovníku, kosmetika v Praze, strojní vývoj v Praze.

V mé kompetenci a zodpovědnosti byl technický rozvoj, technologie výroby, investiční výstavba, energetika a vodní hospodářství, bezpečnost práce a požární ochrana, technická normalizace, vývoj a výzkum.

Koncern byl přímo řízen Ministerstvem zemědělství a potravinářského průmyslu. V roce 1988 byly v podnicích a v koncernech zvoleny Rady pracujících, které byly partnerským orgánem řízení. V roce 1989 byli voleni generální ředitelé. Na tuto funkci jsem byl navržen ministrem spolu se stávajícím ředitelem Ing. Urbanem, i když jsem o tuto funkci neměl zájem. Mě vyhovovala funkce technického ředitele, neboť jsem měl k této problematice dobrý vztah, potřebné vzdělání a snad i schopnosti. Ve volbách v prvním kole nebyl zvolen nikdo, ve druhém Ing. Urban. Za 13 let práce v Tukovém průmyslu jsem vedle povinné administrativní agendy řídil řadu konkrétních technických a výstavbářských projektů a měl jsem možnost prostřednictví výzkumného ústavu Tukového průmyslu a jiných výzkumných pracovišť vysokých škol a Akademie věd řešit řadu svých technických nápadů a námětů.

Za 13 let se vyřešila velká řada výzkumných úkolů včetně jejich realizace a byla vybudována mnoho nových výrobně technologických zařízení a zavedeno velké množství nových výrobků.