Patenty a užitné vzory

Jsou uvedeny patenty a užitné vzory (malý patent), kterých jsem autorem (označené písmenem A) nebo spoluautorem. Patenty označené hvězdičkou byly realizovány.

1961 (1)
1. 109312* A Způsob zpracování destilačních zbytků z rektifikace organochlorsilanů na pevný hydrofobační přípravek
Realizace VCHZ Kolín
1962 (2)
2. 107316 A Způsob přípravy hexemetyldisiloxanu
3. 110784 A Způsob hydrolýzy diorganodichlorsilanů (Nataša)
1963 (2)
4. 116209 Způsob výroby organochlorsilanů
5. 114863 A Způsob regenerace odpadní kontaktní hmoty při výrobě organochlorsilanů
1965 (1)
6. 126379* A Způsob výroby kapalného hydrofobačního prostředku
Realizace VCHZ Kolín
1973 (1)
7. 161177 A Způsob výroby organokřemičitých sloučenin hydrosilylací
1975 (1)
8. 179188 A Způsob výroby lineárních polykarboorganosiloxanů
1978 (1)
9. 197143 Způsob hydrogenace esterů vyšších nenasycených karboxylových kyselin
1979 (3)
10. 214531 Způsob odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci nenasycených karboxylových kyselin
11. 215850 Způsob výroby detergentů
12. 215939* Imibilizovaný parfém
Realizace TONASO Neštěmice
1980 (2)
13. 209573 Způsob hydrogenace ricinového oleje
14. 218312* Způsob výroby mýdel
Realizace podniky TP
1981 (2)
15. 216086 Způsob odstranění a regenerace nikelnatých katalyzátorů z olejů a tuků po jejich homogenní katalýze
16. 21087 Způsob odstranění a regenerace nikelnatých katalyzátorů z olejů a tuků po jejich homogenní katalýze
1982 (5)
17. 230084 Stabilizovaný aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby
18. 231223 Prací a čistící prostředek s oxidační, bělící a dezinfekční účinností
19. 230428 Způsob praní při teplotách 10–70 °C
20. 230216 Bělící prostředek na bázi peroxohydrátu močoviny
21. 232779 Tabletovaný aktivátor peroxosloučenin
1983 (2)
22. 232334* Homogenní polotuhé až tuhé emulgátory pro ztekucování čokoládových a cukrovinkářských hmot a polev
Realizace SETUZA, Ústí nad Labem
23. 251255 Aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby
1984 (5)
24. 249980 Prací prostředek s bělící účinností
25. 245421 Zařízení na praní textilních tkanin nebo mytí nádobí
26. 241285* Čerpatelný tuk se zvýšenou oxidační stabilitou na bázi řepkového oleje
Realizace SETUZA, Ústí nad Labem
27. 243296 Prací prostředek s oxidační a bělící účinností
28. 248807 Parfém se zvýšenou stabilitou
1985 (4)
29. 245447 Repelentní přápravek
30. 246332 Repelent na ochranu hospodářských zvířat
31. 253539 Homogenizační komora pro homogenizaci nebo směšování tekutin
32. 253540 Homogenizační komora
1986 (7)
33. 256689* Vápenaté soli kyselých fosfolipidů
Realizace MILO Olomouc
34. 256690* Homogenní směs fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin
35. 256691 Fosforylované acylglyceroly s vysokým obsahem fosfatidové kyseliny a/nebo lysofosfatidové kyseliny
36. 263618 Enzymový prostředek na praní, odmašťování, mytí a regeneraci vod
37. 262862* Tekutá výživa pro orální podání a aplikací sondou
Realizace Vinohradská nemocnice, Praha
38. 259953 Jedlé oleje se zvýšenou stabilitou proti oxidačnímu žluknutí
39. 259954 Antioxidanty a stabilizátory pro potravinářské výrobky
1987 (5)
40. 269834* Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby
Realizace Vinohradská nemocnice
41. 265077 Způsob výroby aromat z hub
42. 265937 Způsob výroby aromatických hydroxyaldehydů anebo alkoxyhydroxyaldehydů
43. 268311 Způsob zapojení hydrogenačních reaktorů
44. 271423 Čerpatelný tuk nízkého obsahu triglyceridů polynenasycených mastných kyselin a transizomérů
1988 (1)
45. 273746 Způsob odstraňování polychlorovaných bifenylů z živočišných a rostlinných tuků a olejů
1990 (3)
46. 277264* Způsob výroby alkylesterů (vracení GF)
Realizace Chemofarma Ústí nad Labem
47. 277278* Biodegradabilní prostředek pro mazání motorových řetězových pil
Realizace, SETUZA, Lovosice
48. 277280* Biodegradabilní víceúčelové plastické mazivo
Realizace, SEZUZA, Lovosice
1991 (2)
49. 3330 A Způsob výroby esterů organických kyselin katalytickou přeesterifikací (TMAH, Ivan)
50. 3831 A Způsob výroba alkylesterů (promývání EF kysel. solí)
1993 (3)
51. 312* A Adjuvanty pro chemické prostředky na ochranu rostlin
Realizace PROXIM, Pardubice
52. 1573* A Palivová směs pro spalovací motory (!)
Realizace ČEPRO, Praha, PRIMAGRA Milín
53. 1574* A Biologicky rozložitelné mazací oleje (oxidov.)
Realizace SETUZA, Lovosice
2000 (2)
54. 10509 A Zařízení k reesterifikaci organických esterů (odstř .čerpadlo)
55. 10626 A Zařízení k rafinaci surových organických esterů (destilace)
2001 (1)
56. 293916* A Způsob výroby surového glycerinu (GF + kys. fosf.)
Realizace HPJ Staré Město
2002 (1)
57. 12247* A Zařízení na výrobu surového glycerinu
Realizace HPJ Staré Město
2003 (1)
58. Změkčovadlo pro zpracování kopolymerů vinylchloridu na měkčené výrobky
2004 (1)
59. 204 A Způsob zpracování zbytků z destilace esterů organických kyselin
2006 (1)
60. 284042 A Způsob rafinace glycerinových roztoků ze štěpení triacylglycerolů membránovou filtrací
2007 (1)
61. 17942 A Prostředek proti spékavosti sypkých hmot

Kromě uvedených patentů byly realizované smlouvy na poskytnutí know-how, které nebyly chráněny patentem na tyto výroby:

  1. Výroba FAME přímou esterifikací mastných kyselin, pro HPJ Nové Město, která byla realizovaná v DEZA Otrokovice.
  2. Výroba kosmetického krému TIBEA, obsahující mumio, v podniku Ústí nad Orlicí.
  3. Výroba kosmetického krému s mumiem, DIAVITA, podnik Pardubice.

Z udělených 61 patentů bylo realizováno 18, tj. 30 % a 3 know-how bez uděleného patentu.