Náměty

Pokud máte jakýkoliv komentář, návrh, připomínku nebo příspěvek do diskuze k některému z následujících témat, využijte kontaktní formulář.

Vašemu komentáři se budeme věnovat co nejdříve.

Soupis námětů na technická řešení

 1. Plastové obaly, snížení objemu při recyklaci.
 2. Prostředek proti zamrznutí vanových, záchodových aj. syfonů.
 3. Metanolát sodný, výroba.
 4. Prostředek k likvidaci plžů.
 5. Snížení bodu tuhnutí bionafty (EE).
 6. MEŘO, netěkavé rozpouštědlo.
 7. Butylétery glycerinu, chladicí kapalina, polyuretany, maziva.
 8. Ekologická teplonosná kapalina (přenos tepla, chladu).
 9. FAME, jako složka barev a laků (LUXOL, MESO).
 10. Rozmrazovač, ostřikovač autoskel s glycerinem.
 11. Katalyzátor esterifikace (hydroxid-alkohol-CaC2).
 12. Oplachovací prostředek pro ovoce, zeleninu.
 13. Esterifikace: záměna alkoholátů za hydroxidy.
 14. Biologicky rozložitelné plasty, rostlinný plastifikátor.
 15. Kontinualizace násadových jednotek esterifikace.
 16. Mycí pasta (glyc.+FAME+PAV+kaolin+mletá sláma).
 17. Esterifikace bez vymytí mýdel, destilace.
 18. Glycerinová fáze, energetické využití.
 19. Společná esterifikace: odpadní tuk (kafil., frit.) + rostliný olej (FAME), snížení b.t. esteru a GF.
 20. Glycerinová fáze, glycerinové destilační zbytky na bioplyn.
 21. Snížení energetické náročnosti destilace FAME, kondenzace ve vyvíječi, rekuperace nástřiku.
 22. Zvýšení výtěžnosti destilovaného FAME, využitím destilačních zbytků.
 23. Optimalizace destilace FAME, ohřev I. stupně parami II. stupně.
 24. Kyselá esterifikace při zvýšené teplotě a recyklace MeOH.
 25. Destilační zbytky z FAME na bioplyn.
 26. Cholesterol z DZ destilace FAME.
 27. Glycerin, kvašení.
 28. Lisovaný olej – potravin., extrahov. – MEŘO (Primagra, Preol).
 29. Svíčky – ztužený olej, tuk (barevné).
 30. Řepková sláma, energetické palivo.
 31. Popel ze spalování biomasy – hnojivo K, P.
 32. Snížení emisí FAME – přírodní metanol, bioetanol.
 33. Etylestery tuků (palmolein, kafiláty, živočiš.) do směsi s RME (nižší b. tuh., vyšší podíl).
 34. Metyester ric., palivářská složka místo oleje.
 35. Využití nenasycených esterů v restaurátorství a malířství (mak., len, tun.).
 36. Esterifikace oleje v semeni.
 37. Ekologický podpalovač (suchý líh). Směs bioetanolu a MEŘO+plnidlo=pasta.
 38. Rafinace kafil. a odp. tuků. Fyzik. rafinace a degumming s kys. sírovou nebo fosforečnou.
 39. Acetály glycerinu, aditiva benzinu, teplonosné kapaliny.
 40. Zlepšení dělení reakčních fází esterifikace. Přídavek soli do GF před dělením.
 41. Palivové směsi s nižšími uhlovodíky a vodíkem.
 42. Palivová směs pro dvoutakty s přírodními triacylglyceroly (oleji).
 43. Řepková sláma, celulózová surovina pro biopaliva 2. generace.
 44. Akumulace energie.
 45. Přeesterifikace. Přídavek FAME do reakční směsi. Homogení fáze s olejem.