Podnikatelská činnost

K 1. 7. 1990 byl zrušen státní podnik Tukový průmysl a jednotlivé podniky se osamostatnily. Pracovníci generálního ředitelství změnili zaměstnavatelé a já jsem přešel do STZ Ústí nad Labem, kde jsem vedl technickou kancelář v Praze ve svých bývalých prostorách. Vzhledem k tomu, že se mi nabízely různé práce charakteru poradenské činnosti, zaměstnání v STZ jsem ukončil k 1. 1. 1992. Získal jsem živnostenský list na poradenskou činnost a na výrobu malotonážních chemických a potravinářských výrobků a začal jsem s vlastním podnikáním.