Destilační zbytky

Při získávání čistých metylchlorsilanů rektifikací vznikají destilační zbytky, které jsou nezbytný výrobní odpad. Našim cílem bylo najít možnost jejich efektivního zhodnocení. Provedli jsme rozdělení zbytků na jednotlivé frakce další účinnou rektifikací za zvýšené teploty. Byla získána celá škála frakcí, obsahující metylchlorsilany, vyšší chlorsilany, organosiloxany, uhlovodíky aj. Některé frakce byly zabarvené do modra a do růžova. Pro bližší identifikaci jednotlivých frakcí jsme neměli potřebné přístrojové vybavení a ani čas. Tato problematika byla spíše náplní pro specializovaná výzkumná pracoviště než pro podnikový výzkum. Po řadě zkoušek jsme našli způsob zhodnocení těchto zbytků. Provedla se jejich hydrolýza obdobně jako hydrolýza metyltrichlorsilanu a následné rozpuštění v alkoholickém roztoku louhu sodného a obdobně jako při výrobě silanolátu sodného jsme získali hydrofobační prostředek se stejnou účinností jako LUKOFOB. Výrobek byl nazván LUKOFOB Z. Výrobní proces jsme zapatentovali. Tato výroba přeměnila odpad v další cennou surovinu a přinesla příslušný ekonomický efekt, neboť destilační zbytky se staly ekonomicky rovnocenné metyltrichlosrilanu. Při jejich obsahu 5–8 % se jednalo o významné úspory.