Hexametyldisiloxan

Hexametyldisiloxan se používá jako determinační složka při polymeraci dimetylsiloxanů a jeho množstvím se reguluje molekulová hmotnost a tím i viskozita připravovaného polymeru, tj. silikonového oleje, nebo kaučuku. K jeho výrobě se používá trimetylchlorsilan, jehož hydrolýzou (reakce s vodou) se poměrně jednoduše získá haxametyldisiloxan.

Při rektifikaci směsi metylchlorsilanů, vyrobených přímou syntézou reakcí metylchloridu s křemíkem, se kromě čistého trimetylchlorsilanu získává azeotropická směs chloridu křemičitého a trimetylchlorsilanu. Při hledání vhodného způsobu zpracování uvedeného azeotropu bylo vhodné přeměnit obě složky azeotropu na jiné produkty, které by bylo možné snadno rozdělit. K tomu jsem použil proces esterifikace, tj. reakci s etanolem za vzniku tetraetoxysilanu a trimetyletoxysilanu, které mají velmi rozdílné body varu a lze je snadno rozdělit rektifikací. Reakce esterifikace se prováděla při teplotě vyšší než je bod varu trimetyletoxysilanu, který z reakční směsi odcházel ve formě par a byl uváděn do vody se kterou reagoval a vznikal přímo hexametyldisiloxan. Místo čistého etanolu jsme použili etanol s obsahem vody, aby v reakci místo tetraetoxysilanu vznikal etylsilikát 40, což byl komerční produkt používaný ve slévárenství. Tento proces v kontinuálním provedení jsme patentovali.