Výroba Synhydridu

Jednou z posledních prací, které jsem dělal ve VCHZ Syntezia Kolín, byla příprava a realizace výroby komplexního hydridu bis(etoximetoxi)natriumaluminium hydrid. Obecně hydridy kovů (používají se hybridy sodíku, draslíku, bóru aj.), se používají jako vysoce účinná hydrogenační činidla a mimo jiné i jako paliva pro raketové motory. Jedná se o látky nebezpečné, které mají pyroforické vlastnosti, tj. na vzduchu se rozkládají a vzplanou případně s výbuchem. Uvedený hydrid byl vyvinut v anorganickém ústavu ČSAV (Ing. B. Čásenský aj.) a jeho předností je, že není pyroforický, což významně rozšiřuje jeho použití. Jeho výroba je však velmi náročná, neboť se syntéza provádí za vysoké teploty a tlaku s kovovým tekutým sodíkem, plynným vodíkem a organickým rozpouštědlem. Na základě výsledků výzkumu jsem navrhl výrobní zařízení, jehož základem byl bezucpávkový autokláv. Výroba byla realizována a hlavními spotřebiteli byly farmaceutický průmysl a výroba katalyzátoru pro výrobu kapronu (polyamid), na kterém spolupracovala manželka Nataša. Původní autor v roce 1989 emigroval do USA, kde zavedl výrobu tohoto produktu. V polovině 70. let tato výrobna v USA v důsledku výbuchu havarovala, čímž se zvýšily požadavky výrobku na export. Výrobek byl velmi rentabilní.