Výroba síranu hlinitého

Síran hlinitý byl jedním z nosných výrobků sortimentu závodu VCHZ, Lučební Kolín. Používal se hlavně při úpravě pitné vody. Vyráběl se jednoduše neutralizací kysličníku hlinitého kyselinou sírovou. Vzniklá tavenina se napouštěla do van do výše cca 10 cm, kde se samovolně ochlazoval a při tom krystalizoval. Těsně před zatuhnutím se obsah vany ručně řezal noži upevněnými na dlouhé dřevěné násadě, čímž vznikaly kostky o rozměru 40×40×10 cm o váze cca 20 kg. Po ochlazení na cca 50 °C se kostky ručně vybírali a dopravovaly do skladu. Práce byla velmi namáhavá v prostředí s vysokou teplotou. S touto výrobou jsem se seznámil přímo, neboť techničtí a administrativní pracovníci občas museli, vzhledem k nedostatku obslužného personálu, v této výrobě pracovat.

Při úvaze o změně technologie a odstranění namáhavé fyzické práce jsem přišel k názoru, že by bylo vhodné vyrábět síran hlinitý v granulované formě, tj. taveninu produktu uvádět do granulačního zařízení, obdobného jako se používal při výrobě umělých hnojiv. Tím by se odstranila nejen namáhavá práce při výrobě, ale i při přepravě a použití. K získání podkladů pro projekci zařízení jsem se obrátil na specializovaný Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí nad Labem, kde se zabývali granulačními procesy. Ústav přišel s návrhem granulaci provádět kapáním taveniny do etylalkoholu, což byla zcela nepřijatelná technologie. Řešení problému se ujala výzkumná skupina ve VCHZ Semtín, kde se vyráběla granulovaná hnojiva NPK. Proces byl úspěšně vyřešen a realizován.