Hydrolýza dimetyldichlorsilanu (DDS) za vzniku plynného chlorovodíku

Hydrolýza DDS, tj. reakce s vodou, je jedním ze základních procesů výroby silikonů. Při této reakci vznikají jednak lineární dimetylpolysiloxanoly, jednak cyklické dimetylpolysiloxany. Vedlejším produktem reakce je chlorovodík, který se získává zpravidla ve formě 20% kyseliny chlorovodíkové. Ve VCHZ v Kolíně se tato kyselina využila na výrobu plynného chlorovodíku působením koncentrované kyseliny sírové pro výrobu metylchloridu, který je základní surovinou pro výrobu metylchlorsilanů. Zředěná kyselina sírová byla využita pro výrobu hnojiva, superfosfátu. Tento proces je únosný pouze v případě a v rozsahu, kdy se využije vzniklá zředěná kyselina sírová. V případě, že není vhodné využití pro zředěnou kyselinu sírovou, pak se musí odpadní kyselina chlorovodíková prodávat což je ekonomicky nevýhodné.

Ve VÚOS byl vyřešen proces hydrolýzy metyltrichlorsilnu za vzniku plynného chlorovodíku, který se mohl přímo použít na výrobu metylchloridu, nebo k získání koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Bylo logické uskutečnit též hydrolýzu DDS v obdobném režimu. Proces byl však nepřijatelný, vzhledem k tomu, při hydrolýze DDS za vzniku plynného chlorovodíku vznikají prakticky výhradně lineární polydimetylsiloxanoly a není tak surovina pro výrobu silikonových kaučuků. Když jsme vyřešili transformaci lineárních dimetylsiloxanolů na cyklické dimetylcyklosiloxany, otevřela se nám možnost uskutečnit hydrolýzu DDS za vzniku plynného chlorovodíku. Problematiku jsme řešili s manželkou, která pracovala v závodním výzkumu. Tento originální technologický způsob hydrolýzy DDS jsme patentovali a byl uplatněn v projektu velkokapacitní výrobní jednotky.