Úprava pánví

Jednou z vlastností silikonových laků jsou antiadhézní, tj. odlučovací schopnosti, kterých se mimo jiné využívá při výrobě různých forem v potravinářských výrobků a domácích tzv. silikonizovaných smažících pánví. Při zavádění této výroby vznikaly značné problémy s kvalitou lakového povlaku, který se odlupoval. Při mé návštěvě ve Francii u fy Rhone Poulenc, význačného světového výrobce silikonů, mně bohužel neukázali výrobu silikonů, o což jsem měl eminentní zájem, ale ukázali mi jeden závod, kde aplikovali silikonové laky při výrobě potravinářských forem (na různé druhy chleba, pečiva, potravinářských a cukrárenských výrobků) a pánví na smažení. Při prohlídce procesu silikonizování pánví (tj. nanášení laku) jsem zjistil, že nános musel být proveden rychle (do 20 min.) po úpravě povrchu pánve, které se provádělo pískováním. Šlo o to, že očištěný hliníkový nebo železný povrch pánve rychle oxidoval a vzniklá vrstva vytvořeného kysličníku hlinitého nebo železitého snižovala adhezi laku. Po uplatnění tohoto poznatku jsme odstranili nedostatek a pánve byly kvalitní. V paměti mi zůstalo, že výrobu realizovalo jedno výrobní družstvo, které mělo provozovnu v bývalým mlýně. Tam byla pohodová atmosféra oproti výrobním závodům. Po příjezdu byla připravena domácí svačinka, při které se popovídalo a následně se udělala potřebná práce.

Za výzkum a zavedení výroby silikonů jsem se v roce 1967 stal laureátem Státní ceny Klementa Gottwalda spolu s pracovníky VÚOS Rybitví Ing. Otakarem Černým, CSc. a Ing. Jiřím Čermákem, CSc. Cena byla za účasti manželek slavnostně předána na Pražském hradě předsedou vlády J. Lenártem s následným setkáním s prezidentem A. Novotným. Současně přejímal státní cenu významný československý vědec O. Wichterle za výzkum kontaktních čoček. J. Lenárt pracoval u Tomáše Bati ve Zlíně, kde absolvoval průmyslovou školu a byl uznávaným a schopným politikem. A. Novotný nebyl mezi občany zvláště oblíben a dělal dojem spíše administrátora. Při besedě na hradě nás překvapil jak byl dobře připraven a v rozhovoru s námi projevil znalosti o silikonech a problémech realizace jejich výroby.