Etoxymetylsilany

Ve VÚOS jsem řešil výzkumný úkol esterifikace metyltrichlorsilanu etanol. Jednalo se o vývoj kontinuálního procesu reakce metyltrichlorsilanu bezvodým etanolem za vzniku metyltrietoxysilanu. Proces se uskutečňoval ve skleněné náplňové koloně v protiproudém režimu. Studoval jsem optimální podmínky pro tento proces s ohledem na kvalitu produktu a výtěžnost. Proces se neuplatnil v praxi.