Silikochloroform

Trichlorsilan, neboli silkochloroform, je jedna z organokřemičitých surovin, který se používá k syntéze dalších produktů, např. vinyldichlorsilanu a k výrobě elementárního křemíku pro výrobu plovodičů. Produkt nebyl v sortimentu prvního provozu silikonů a jeho vývojem se nikdo v ČSR nezabýval. Měl jsem určité základní informace o jeho výrobě z literatury. Po příchodu do VCHZ Syntezia v Kolíně jsem zahájil výzkum syntézy silikochloroformu reakcí křemíku s plynným chlorovodíkem, který byl v závodě k dispozici ve výrobě metylchloridu. V laboratorním kovovém reaktoru, který zhotovily závodní dílny dle mých výkresů jsme stanovili optimální podmínky pro jeho výrobu a složení vzniklých reakčních produktů tj. trichlorsilanu, dichlorsilanu a chloridu křemičitého. V roce 1965 byla provedena rekonstrukce výrobní provozu silikonů a realizována výroba silikochloroformu dle našich poznatků, s využitím fluidního reaktoru zhotoveném dle sovětské dokumentace.