Regenerace mědi

Přímá syntéza chlorsilanů se uskutečňuje v přítomnosti mědi jako katalyzátoru. Násada pro výrobu metylchlorsilanů obsahovala 10 % práškové mědi a 90 % mletého křemíku a 20 % mědi pro výrobu fenylchlorsilanů. Zbytek po reakci s obsahem cca 50 % mědi se skladoval a dodával k hutnímu zpracování na elementární měď. Bylo nasnadě regeneraci mědi uskutečnit přímo v závodě, což však nebylo možné hutním způsobem. Provedli jsme laboratorní a poloprovozní zkoušky rozpouštění mědi obsažené ve zbytku po přímé syntéze kyselinou sírovou při současném vhánění vzduchu jakožto oxidačního činidla. Ze vzniklého roztoku síranu měďnatého (modré skalice) jsme působením kouskovým železem získali práškovou měď. Zkoušky byly úspěšné. Tím by se většina mědi regenerovala na místě a pouze menší část by byla odvážena na hutní zpracování. S ohledem na jiné úkoly se dokončení tohoto úkolu oddálilo a následně již nedokončilo.