Výroba Denaxu

V závodě Draslovka Kolín, která spolu se závodem Lučební Kolín tvořily pobočný závod VCHZ Synthezia, se vyráběl na bázi kyanovodíku urychlovač vulkanizace s obchodním názvem Denax. Poslední výrobní fází bylo sušení, které se provádělo v lískové sušárně. Vyrobený produkt s obsahem vody se ručně nanášel na lísky, které se umístily do sušárny.

Tuto ruční práci jsem chtěl odstranit a spojil jsem se s podnikovým výzkumem VCHZ Synthezia Semtín, kde vyvinuli nový druh sušárny. Šlo o válcový vertikální aparát s míchadlem, do kterého se dávkoval mokrý produkt a současně s vháněl horký vzduch, který ze sušárny odnášel vysušený produkt, který byl zachycován ve filtru. Tento nový typ sušárny byl s pozitivními výsledky odzkoušen k sušení Denaxu a použit ve výrobě, kde se používá dosud.