Balící technika

Výroba RJTO, detergentů a kosmetických přípravků byla převážně určena pro maloobchodní prodej a důležitou část výrobního zařízení tvořily plnící a balící stroje. Tyto byly většinou dováženy ze západních států a jejich zakoupení bylo limitováno devizovými prostředky. Na tuto oblast byl zaměřen odbor konstrukce a projekce VÚTP (Ing. Kaliba), včetně prototypové dílny. Byly vyvíjeny a vyráběny prototypy balících plnících a jiných zařízení. Z významných projektů lze uvést konstrukční vývoj a výrobu strojů pro komplexní linku na balení tekutých detergentů sestavenou ze strojů české provenience, vyvinutých strojů a sovětské plničky. Linka zahrnovala výrobu obalů z polyetylénu vyfukováním, jejich řadění, plnění, etiketování, balení do kartonů a ukládání na palety. Linka byla realizovaná v RAKONĚ, částečně v PALMĚ a KOSMOSU. Pro seriovou výrobu se však v ČSSR ani v jiném socialistickém státě nenašel výrobce.