Rostlinné jedlé tuky a oleje (RJTO)

Ve vývoji a rozvoji výroby RJTO se uplatnily tyto tendence:

  1. Využitím nových bezerukových odrůd řepky byla výrazně zvýšena nutriční hodnota emulgovaných tuků (margarinů) a rostlinných olejů.
  2. Byly aplikovány efektivní emulgátory pro výrobu margarinů – monoglycerolů.
  3. Rozšířila se výroba a sortiment tzv. roztíratelných tuků, tj. margarinů s upravenými fyzikálně mechanickými vlastnostmi balené do plastikových kelímků, používané jako pomazánky.
  4. Sortiment RJTO se rozšířil o nízkokalorické margariny se sníženým obsahem tuku až na 40 %.
  5. Zavedena výroba rostlinných olejů s vyšší termooxidační stabilitou, tzv. fritovacích olejů.
  6. Rozšířen sortiment o speciální a tuky.
  7. Uplatnění technologie interesterifikace pro výrobu pevných tuků místo technologie hydrogenace, což vyřešilo problém snížení obsahu trans-izomerů, které jsou považovány ze zdravotních hledisek za problematické.

Výsledkem realizace uvedených tendencí a projektů, které byly pozitivní z hlediska výživy i z hlediska cenového, došlo v ČSSR obdobně jako ve světě k výraznému nárůstu výroby a spotřeby RJTO a ke snížení spotřeby klasického másla a živočišných tuků.

Kvalita vyráběných RJTO, které byly všechny vyvinuty ve VÚTP (Ing. List, Ing. Schwarz, Ing. Přikryl, Ing. Mareš) byla na dobré úrovni, ale v některých případech nedosahovala parametrů špičkových zahraničních světových firem. Příčinou byl hlavně nedostatek devizových prostředků na nákup přídavných složek, jako jsou chuťové látky a emulgátory. Rovněž modernizace výrobního zařízení byla omezena z téhož důvodu. Přesto byla provedena rekonstrukce zařízení rafinace olejů instalací nového zařízení ke kontinuální neutralizaci olejů v STZ Ústí, zařízení na dezodoraci olejů v STZ Ústí a Palmě Bratislava, instalace řady linek pro balení do kelímků a tablet pro malospotřebitelé a do bloků pro velkospotřebitelé.

Byly zavedeny nové druhy margarinů jako tzv. brambůrkový tuk pro výrobu chipsů, pomazánky s česnekovou příchutí a s bylinami, nízkokalorické margariny se sníženým obsahem tuku z 80 % na 60 a 40 % a inovovány receptury základních druhů RJTO.

Zajímavým novým výrobkem byl stoprocentní rostlinný tuk CERES SOFT, který jsme zavedli na základě licence zakoupené od fy Uniliever. Šlo o tuk na bázi ztužené řepky, do kterého je zaemulgován dusík, který jednak chrání povrch tuku od oxidace a současně vytváří čistě bílou barvu výrobku.