Sójový program

Do areálu nového závodu surovárna MILO Olomouc měly být postupně převáděny výroby z hlavního závodu, který se nacházel uprostřed města. Kromě toho jsme plánovali zavést výrobu sójových výrobků na bázi sójových šrotů, odpadajících při zpracování sójových bobů na olej. V té době byl v prodeji velmi omezený sortiment sójových výrobků. V našem VÚTP byl proveden výzkum zpracování sójových šrotů na sójový koncentrát (obsah bílkovin min. 70 %) a sójový izobát (obsah bílkovin min. 90 %), což jsou výchozí produkty pro další zpracování. Jednali jsme s řadou západních firem o poskytnutí licencí na tento výrobkový sortiment. Komplexní nabídku jsme získali od dánské firmy ADM. Jednalo se o práškové a granulované polotovary pro přípravu jídel, masných výrobků, cukrárenských a pekařských výrobků. Firma nám prezentovala řadu vzorků a měla velký zájem o spolupráci. Ke konkretizace spolupráce jsem dohodl příjezd specialisty firmy do Brna, kde se z přivezených sojových produktů v našem podniku ALIMA připravily pokrmy. Šlo o sekanou s 30 % sóji, karbanátky s 50 % sóji, hamburgery se 70 % sóji a svíčkovou omáčku. Výrobky hodnotila kvalifikovaná komise. Chuťově nezměněné byly výrobky s obsahem do 50 % sóji. Vyšší obsah již výrazně ovlivňoval senzorické vlastnosti. Sójové produkty byly třikrát levnější než maso.

K realizaci tohoto programu jsme museli mít potvrzený odběr vyráběných produktů, což jsem získali v pekárenském, cukrovinkářském průmyslu a pro výrobu hotových produktů. Přijednání s výrobním ředitelem masného průmysl p. Mánkem, který byl zkušený praktik, jsem neuspěl a k mým návrhům mi sdělil, že do masných výrobků již dávají mouku a strouhanku a další sr.čky tam dávat nebude. Nyní je na trhu řada masných výrobků s obsahem sóji a v maloobchodě sortiment různých sójových polotovarů.