Sterilizace mastku

Hlavní komponentou kosmetických pudrů je práškový mastek. Ten musí být sterilní, což se při výrobě provádělo ohřevem v sušárně. Pro modernizaci zařízení v n.p. ASTRID, Velké Meziříčí navrhli pracovníci kosmetického odboru VÚTP (Ing. Janeš) použít diskové mlecí zařízení, ve kterém dojde jednak k rozmělnění větších částeček a současně k ohřevu při přeměně mechanické energie. Zařízení bylo dovezeno od švýcarského výrobce, které se ve výrobě velmi osvědčilo.

V roce 1985 jsem byl pozván ministrem obchodu Kuby na návštěvu jejich závodů spotřební chemie. Spolu s Ing. Sládkem (Palma Bratislava) a Ing. Janešem (VÚTP Praha) jsme v průběhu 2 týdnů pro kubánské pracovníky uskutečnili řadu přednášek orientovaných na problematiku detergentů, mýdel, kosmetiky, vonných látek, RJTO a technických tukových výrobků. Kromě toho jsme provedli technickou expertizu některých jejich provozů, které dříve provozovali američtí majitelé a byly 25 let udržovány vlastními silami bez větší modernizace a rekonstrukce. V provoze na výrobu pudrů, což jsou na Kubě velmi používané kosmetické prostředky a jejichž spotřeba několikanásobně převyšovala spotřebu ČSSR, měly často problémy s mikrobiální kontaminaci výrobků. Doporučil jsem jim použití mlecího zařízení, které jsme dovezli pro naši výrobu v Astridu. Na chemické výstavě INCHEBA v Bratislavě jsem zorganizoval setkání zástupce výrobce zařízení a generálního ředitele SUCHEL (kubánský kosmetický podnik) J. Garciu a projednali potřebné technické parametry zařízení a podmínky jeho dodávky na Kubu. Akce se v průběhu krátké doby realizovala. Na následné výstavě INCHEBA mě navštívil zástupce dodavatelské švýcarské firmy s tím že jsou mi dlužni provizi a chtějí se mnou vyrovnat. Pochopitelně jsem tuto nabídku odmítl, neboť to nebylo v ČSSR obvyklé, ale zakázané. Po změně režimu se takováto zprostředkovatelská činnost v široké míře provádí a při nevelkých nákladech se dociluje výhodných příjmů. Myslím, že takovéto provize dostávala nelegálně i řada pracovníků za socializmu.