Detergenty

V rámci Tukového průmyslu byla provozovaná výroba pracích a čistících prostředků v podnicích RAKONA, Rakovník, STZ Ústí nad Labem, KOSMOS Čáslav a PALMA Nové Město. Výroba mýdel v STZ Ústí nad Labem, PTZ Nelahozeves, Milo Olomouc a PALMA Bratislava.

V této oblasti jsem působil jako řídící pracovník při stanovování rozvojových programů výzkumu, vývoje a investic.

V průběhu mé činnosti došlo k výstavbě nového provozu na výrobu práškových detergentů v PALMĚ a v RAKONĚ (zvýšení kapacity z 30 na 100 kt/rok), nového provozu na tekuté detergenty v KOSMOSU a v RAKONĚ, k instalaci řady vysoce výkonných linek na plnění a balení detergentů a mýdel.

Jako většina „skalních“ chemiků jsem tyto výroby považoval za jednoduché procesy, při nichž se uplatňovaly většinou pouze mísící procesy. Jejich významnost jsem pochopil až při nástupu do zaměstnání v Tukovém průmyslu. Jde totiž o výrobky, které denně používají všichni obyvatelé a jejich kvalita ovlivňuje jejich běžný život. Samotná skladba těchto prostředků není jednoduchá a musí se měnit v závislosti na rozvoji textilií a jiných materiálů, jakož na požadavky hygienické, ekologické, obchodní a cenové.

V období 70. a 80. let bylo v oblasti detergentů zaznamenáno několik významných nových trendů, které byly uplatněny i při vývoji a výrobě našich nových výroků.

  1. Z ekologického hlediska bylo zastaveno používání povrchově aktivních látek s nízkou biologickou rozložitelností, jako dosud široce používaných rozvětvených alkylbenzensulfátů.
  2. V pracích prostředcích se začaly uplatňovat enzymy, které umožňovaly praní při nízkých teplotách, což snižovalo spotřebu energie a tepelné namáhání textilií.
  3. Ke snížení fosfátů v odpadních vodách, které způsobují eutrofizaci řek a zvláště jezer (zvýšení růstu vodních rostlin a zooplanktonu, následkem čehož se snižuje obsah kyslíku potřebný pro živočichy), byl snižován jejich obsah náhradou za jiné sekvestrační složky, zvláště zeolity (alumosilikáty).
  4. Pro zvýšení bělícího efektu při nízkých teplotách praní (rozklad perboritanu sodného aj.) použitím aktivátorů rozkladu peroxidických složek.

Vedle zvyšování produkce byl značně rozšířen sortiment a zvýšena jejich kvalita. Výrobní sortiment detergentů se rozvíjel uplatněním uvedených rozvojových tendencí. Byly zavedeny speciální prostředky pro praní vlněných tkanin, dětského prádla, prostředků s enzymy (proteázy, lipazy), s bělícími účinky, pro praní při nízkých teplotách 60 a 40 °C, se sníženým obsahem fosfátů a bezfosfátové prací prostředky. (vedoucí výzkumu Ing. Jan Novák).

Řešení těchto problémů bylo limitováno dostupností požadovaných surovin, kterých byl nedostatek a omezením devizových prostředků na jejich import. Dalším omezujících faktorem byla cena nových výrobků, které nemohly příliš převyšovat stávající výrobky. V polovině 80. let již bylo možné dodávat na trh výrobky s vyšší cenou, což umožnilo zvýšit jejich kvalitu.

Zajímavým výrobkem vyvinutým v našem VÚTP (Tolman) byl suspenzní prací prostředek (stabilní suspenze pevných složek ve vodní fázi), který měl vlastnosti účinného práškového pracího prostředku, jehož výroba a aplikace byla energeticky méně náročná.

Výroba mýdel zahrnovala široký sortiment a výrobky byly na dobré úrovni o čemž svědčí skutečnost, že po dohodě s fy Beirsdorf jsme pro jejich obchodní potřeby vyráběli mýdlo NIVEA prodávané v celé Evropě.

Velmi rozšířeným čistícím prostředkem byly mycí pasty na ruce Solvina z KOSMOSU Čáslav, velmi rozšířené v čs. průmyslu. Byly to originální, velmi účinné prostředky obsahující kaolin, dřevné piliny, povrchově aktivní látky a rozpouštědla.