Zpracování brambor

V souvislosti se zpracováním koncepce výroby hotových pokrmů jsme zpracovali studii na výstavbu závodu komplexního zpracování brambor. Jednak pro potřebu vlastní výroby pokrmů, pro různé provozovny závodního a veřejného stravování a pro maloobchodní prodej. Sortiment zahrnoval loupané brambory pro velkospotřebitelé i maloobchod, různé výrobky z vařených a syrových brambor (lupínky, krekery aj.). Závod byl umístěn v bramborářské oblasti na Českomoravské vysočině pro snížení dopravních vzdáleností, byl vybaven mechanizovanými a klimatizovanými sklady a použitá technologie zabezpečovala vysokou výtěžnost. Pro zpracování odpadu byla součástí závodu jednotka na zkvašování a výrobu líhu.