Energetická náročnost

Za důležitou oblast jsem považoval snížení energetické náročnosti výroby a řešit tím jednak snížení exhalací a snížení výrobních nákladů. Zpracovali jsme podrobný rozbor energetické náročnosti jednotlivých výrobků a to z hlediska spotřeby na jednu tunu výrobku a z hlediska celkové spotřeby energií na roční produkci výrobků. Tento rozbor nám poskytl obraz, kde je nejvyšší spotřeba energií a kde je možné docílit největších úspor. Na základě výsledků tohoto rozboru byly zpracovány návrhy na racionalizaci, přestavbu, změnu technologií a výzkum, které byly postupně realizovány.

O této problematice jsem napsal článek do odborného časopisu Potravinářský průmysl, neboť se jednalo o první systémový přístup k řešení problematiky snížení energetické náročnosti. Dostal jsem několik žádostí o zaslání separátu článku a to i z Izraele a Argentiny.