Dimérní kyseliny

Novým produktem v oleochemickém sortimentu byly dimérní mastné kyseliny, používané při výrobě epoxidových pryskyřic, tiskařských barev aj. Tyto produkty vyráběné oligomerací kyselin sójového oleje se do ČSSR dovážely. Ve VÚTP byl proveden výzkum technologie výroby dimérních kyselin, který jsem orientoval ne na kyseliny sójového oleje, ale na tuzemskou surovinu, tj. kyseliny řepkového oleje. Výzkum i aplikační zkoušky výrobku byly úspěšné a byla vyprojektována jednotka, která na základě výběrového řízení byla realizovány v PTZ Nelahozeves. Jednotka byla v provoze krátkou dobu, neboť podnik v roce 1992 zakoupil koncern Uniliever, který řadu výrob zastavil.