Rekonstrukce kotelen a ČOV

Koncem 70. let se v souvislosti s rozvojem průmyslu v ČSSR začala pozornost věnovat problematice zlepšení životního prostředí. Zpracovali jsme koncepci rekonstrukce podnikových kotelen, které využívaly hlavně uhlí a v některých případech bylo uhlí dávkováno ještě ručně lopatami. Šlo o přechod na zemní plyn jako palivo, odpopílkování a odsíření v případě uhlí. Obdobná koncepce byla zpracována pro čistění odpadních vod v jednotlivých podnicích a závodech. Tak byly rekonstruovány uhelné kotelny ve Vitaně Byšice, Kralupy, Kosmos na zemní plyn a uhelná kotelna v STZ Ústí rekonstruována s ohledem na snížení exhalací. Rovněž byly rekonstruovány některé čistírny odpadních vod a v Rakoně byl zaveden systém recirkulace průmyslových odpadních.