Syntetické vonné látky

V podniku Aroma se provozovala výroba některých vonných látek, hlavně organických esterů jako je benzylacetát aj. Originálním produktem byl tzv. rumový etér, což byl aromatizátor pro výrobu českého rumu. Výrobní zařízení, které bylo zhotoveno z mědi s přestupníky a chladiči velmi zastaralých typů, dělalo dojem archaického zařízení. Při první prohlídce zařízení jsem vyslovil kritické stanovisko k technické úrovni, což komentoval doprovázející hlavní inženýr F. Hajný tím, že jde o nově instalované zařízení, které muselo být zhotoveno ve formě a z materiálů jako bylo původní, neboť proces výroby, tj. esterifikace dřevitého líhu (z výroby dřevěného uhlí) a kyseliny octové není prozkoumán a jakákoliv změna by mohla vést k produktu zcela jiných vlastností. Po několika letech nám fy Busch Bouk Allen zanalyzovala tento produkt a vedle hlavní složky etylacetátu bylo nalezeno a identifikováno dalších 64 složek. Takže i v době technické revoluce bylo prospěšné užít empirické znalosti našich předchůdců.

Vývoj nových vonných látek jsme prováděli ve spolupráci s katedrou organické technologie VŠCHT Praha (prof. Růžička, prof. Červený), kde byla kromě jiných vyvinuta technologie výroby hydroskořicového alkoholu. Výrobu, která byla technicky náročná, zahrnující vysoceúčinnou rektifikaci (Sulzerova náplňová kolona), vysokotlaký bezucpávkový autokláv, nevýbušnou separační odstředivku a vysokotlaké vodíkové hospodářství, jsme s pracovníky Aromy (Ing. Srna) realizovali v závodě Židovice formou devizově návratného úvěru. Za výzkum a realizaci výroby jsme v roce 1985 získali národní cenu ČR.

S touto akcí je spojena následující historka. Ve Výzkumném ústavě VCHZ Semtín byla skupina, která vyvíjela obdobné rektifikační zařízení jako fy Sulzer. Vývoj byl úspěšný a jednali jsme o dodávce tohoto zařízení, které bylo podstatně levnější a za tuzemské koruny. V koloně však nebyla dostatečně řešena redistribuce kapalné fáze. Po vzájemné dohodě jsme vývojovým pracovníkům umožnily vzhlédnout tuto část kolony, což jim usnadnilo dořešit tento problém. Toto jsme mohli provést, neboť jsme s fy Sulzer nebyli vázání žádnou licenční nebo jinou smlouvou. Další dvě rektifikační kolony byly vyrobeny v ČR za podstatně nižší cenu.

V roce 1985 mi byla spolu s pracovníky VŠCHT (prof. Růžička) a Astridu (Ing. Srna) udělena Národní cena ČR za výrobu a realizaci nových druhů vonných látek.