Adjuvanty

V 80. letech se při použití pesticidů začaly používat adjutanty. Při běžných aplikacích pesticidů, se po vyschnutí tyto látky z rostlin odpadávaly a při dešti se smývaly. Ke zvýšení účinnosti a snížení spotřeby pesticidů se tyto mísily s látkami, které zvýšily adhezi pesticidů k rostlinám. Tyto látky se nazývají adjutanty a používaly se hlavně minerální oleje. Pesticidy se zabývala ve VCHZ Syntezi moje spolužačka ing.Beštová, které jsem při jednom jednání doporučil, aby místo minerálních olejů používali rostlinné oleje, které nekontaminují životní prostředí a jsou plně biologicky rozložitelné. Moje doporučení se nerealizovalo a v roce 1992, kdy jsem již podnikal samostatně jsem požádal prof. Bareše, aby připravil směs řepkového oleje a vhodného tenzidu, která by s vodou vytvářela stabilní emulzi. Z připravených vzorků jsme vybrali nejvhodnější typ a na jeho složení jsme zapatentovali. Na Vysoké škole zemědělské se provedly aplikace na různé rostliny a vypracoval se předpis na použití. Na základě licenční smlouvy se zavedla výroba ve fy JIZA v Pardubicích.