Směsná bionafta

V první polovině 90. let byly budovány jednotky na zpracování řepky k výrobě bionafty (MEŘO). Tato byla používaná jako palivo pro vznětové motory a to jako čistá bionafta a ve formě směsi s klasickou naftou (obsah 30 % MEŘO). S ohledem na státní dotace byla směsná bionafta o nejméně 2 Kč/l levnější, což zvyšovalo zájem o její použití a rostl její prodej. Jedním z normovaných technických ukazatelů bionafty byla biologická rozložitelnost, která musela být větší než 80 %. Tomuto požadavku bohatě vyhovovalo čisté MEŘO (rozložitelnost přes 98 %), ale biologická rozložitelnost směsi 30 % MEŘO s naftou toto kriterium nesplňovala. Objevila se řada návrhů na receptury paliv, které kromě MEŘO a nafty obsahovaly biologicky lehce rozložitelné uhlovodíky jako parafiny a alfa olefiny. Tyto receptury byly chráněny užitnými vzory (tzv. malý patent).

Vzhledem k tomu, že jsem se v této problematice angažoval, bylo účelné vymyslet novou palivovou směs, tuto zapatentovat a realizovat u některého z výrobců paliv. Spojil jsem se s dvěma pracovníky pracující v oboru paliv a to s V. Markem, s kterým jsme spolupracovali v ekologických mazivech a s Ing. N. Štaňkem bývalým ředitelem Výzkumného ústavu paliv a maziv a navrhl realizovat čtyřkomponentní směs, obsahující naftu, alfa-olefiny, MEŘO a metanol. Na tuto směs jsme získali u Úřadu pro duševní vlastnictví užitný vzor a na základě něho jsme zavedli výrobu této směsné bionafty v závodě ČEPRO v Šlapákově, kde jsme navrhli využití a úpravu stávajícího zařízení a prováděli technický dozor technologie a kvality výroby. Akce byla ziskově velmi výhodná pro realizující podnik a odměny pro nás za využívání užitného vzoru byly i pro nás zajímavé. Výroba se provozovala cca 4 roky, kdy na ČEPRO přišel nový ředitel a ten smlouvu s námi vypověděl a zařízení pronajal organizaci, v které dříve pracoval. Toto rozhodnutí zbavilo ČEPRO nemalých dosahovaných zisků a nás příslušných odměn.

Později jsme zavedli výrobu směsné bionafty dle našeho užitného vzoru v jednom závodě v Milíně, kde však objem výroby byl podstatně nižší, než ve Šlapákově.