Zlepšení technologie výroby FAME

V červenci 2011 jsem navštívil nový závod na výrobu metylesterů mastných kaselin zaměřený na zpracování kafilátních tuků Oleo-Chemical v Liberci. Obchodním ředitelem je Ing. Radomír Kučera, bývalý vedoucí cechu technických výrobků v SETUZA, Ústí nad Labem.

Po shlédnutí závodu, který má kapacitu cca 70 kt/rok FAME a připravuje se rozšíření na 200 kt/rok, jsem si zhodnotil provozovanou technologii a na základě svých zkušeností z výzkumu a z praktické výroby jsem pro 5 úseků provozované technologie našel možnosti jejich zdokonalení s příslušnými ekonomickými efekty. Jedná se o:

 1. Zvýšení výtěžnosti destilovaných FAME (metylestery mastných kyselin).

  Aplikace poznatků při zvýšení efektivnosti výroby destilovaných MEŘO v Agrochem Lanškroun (naše PV č. 2004-204), kde bylo dosaženo zvýšení výtěžnosti o 2 %, tj. o cca 30 mil. Kč/rok.

 2. Snížení energetické náročnosti výroby destilovaných FAME.

  Využití odpadního tepla při destilaci jednak při kondenzaci destilátu a při jeho ochlazení vstupním produktem. Snížení energetické náročnosti o cca 20 až 60 %.

 3. Porovnání technologií kysele katalyzované esterifikace mastných kyselin při nízké a zvýšené teplotě.

  Využití poznatků mnou provozované v DEZA Otrokovice výroby FAME z odpadních mastných kyselin při výrobě MEŘO a deodoračního kondenzátu a laboratorních etserifikace kafilátních tuků.

 4. Zvýšení kapacity druhého stupně výroby FAME (alkalická přeesterifikace).

  Uplatnění mého průmslového vzoru esterifikace v odstředivém čerpadle. Přepokládané zvýšení kapacity o 50 % a s doplňkovým zařízením až o 100 %.

 5. Optimalizace zpracování esterové fáze při výrobě destilovaných FAME.

  Uplatnění mého průmyslového vzoru destilace FAME, při které není nutná operace neutralizace esterové fáze (rozklad mýdel) a následné promývání a je zařazena operace destilace předních podílů, včetně glycerolu.