Výroba bionafty v Rafinerii TRZEBINIA

Při raketlonovém turnaji v Kralupech koncem roku 2005 se na mě obrátil nový ředitel polského podniku Rafineria Trzebenia Ing. Milan Mincíř, kterého jmenovalo vedení koncernu ORLON, které odkoupilo většinovou část akcii českého koncernu UNIPETROL, s tím, že v polském podniku je v provoze jednotka na výrobu bionafty o kapacitě 100 kt/rok a jsou velké problémy s kvalitou vyráběného glycerinu.

Po jednání s výrobním ředitelem p. Pisarkem, který mne informoval o tom, že jsou velké problémy se senzorickými vlastnostmi vyráběného farma-glycerinu, který je těžko prodatelný, jsem navštívil polský podnik, seznámil se s technologií a existujícími výrobními problémy. Na základě zhodnocení technologii jsem vytipoval možné příčiny nekvalitní výroby, které jsem spatřoval ve vysokých obsazích fosfolipidů v meziproduktech, které se při výrobě glycerinu rozkládají na aminy, které mají nepříjemný zápach. Vytipoval jsem technologická místa, u kterých byly odebrány vzorky a stanoven obsah fosforu a dusíku. Na základě výsledků jsem provedl bilanci těchto látek během celého technologického postupu a stanovil změnu technologie, která podstatně snižovala obsah fosfolipidů v meziproduktech pro výrobu glycerinu.

Moje návrhy byly realizovány a při závěrečné návštěvě mě pracovníci Rafinerie uvítali se vzorky vyráběného glycerinu bez jakéhokoliv zápachu. Bylo příjemné slyšet pozitivní výsledek řešení problému, které trvalo necelé 3 měsíce. Podnik mohl prodávat produkovaných 10 kt/rok kvalitního farma glycerin za výhodné ceny. Efekt podniku byl o několik řádů vyšší, než moje požadovaná odměna ve výši 900 EUR. Bohužel nejsem obchodník.