Optimalizace technologie výroby MEŘO

Jednou z posledních prací bylo vypracování návrhu na zlepšení technologie výroby MEŘO v a. s. PRIMAGRA Milín, která byla zahájena v roce 2008 a při porovnání nákladů byla méně efektivní než výroba MEŘO realizovaná v roce 2009 v a. s. PREOL, Lovosice.

Po porovnání jednotlivých kalkulačních položek bylo patrné, že vyšší výrobní náklady jsou zvláště v položce spotřeby surovin.

S vedením podniku jsme se dohodly, že zpracuji podrobnou zprávu, kde bude uvedena změněná technologie výroby, uvedeno potřebné doplňkové zařízení a vyčísleny úspory oproti současnému stavu. Podstatou změněné technologie je změna katalyzátoru, místo používaného louhu sodného použití metanolátu sodného. Tím se významně snižují ztráty a zvyšuje výtěžek produktu.

Zprávu jsem zpracoval v červenci 2011, podle které předpokládané úspory se budou pohybovat okolo 8 mil. Kč/rok.