Neionogenní tenzidy na bázi MEŘO

Ing. Holas, ARC Praha, se kterým jsme řešili rezortní výzkumný úkol „Výroba etylesterů kyselin řepkového oleje“, přišel s informací, že polský Výzkumný ústav organické chemie v Kendzerzine řeší technologii výroby neionogenních tenzidů na bázi metylesterů kyselin řepkového oleje a má zájem o spolupráci. Setkali jsme se s Dr. Herzsuchem, vedoucím řešitelem úkolu, který navrhoval spolupráci v oblasti aplikace těchto nových povrchově aktivních látek (tenzidů).

V polském výzkumném ústavu byla vyvinuta technologie etoxylace metylesterů mastných kyselin, vyrobených hlavně z řepkového oleje a pro tento proces zapatentovali nový katalyzátor. Jednotlivé typy nových tenzidů, mají použití k výrobě pracích, čistících, kosmetických prostředků, jako odpěňovače, emulgátory aj., v závislosti na množství obsažených etylenoxidových skupin.

Pro výrobu těchto typů tenzidů se využívá obnovitelná surovina a produkty jsou ekologicky příznivé, neboť myjí vysoký stupeň biologické rozložitelnosti a snížené emise skleníkových plynů.

Zpracoval jsem návrh na řešení úkolu, který zahrnoval různé aplikace vyvinutých produktů a kromě toho řešení zlepšení senzorických vlastností produktů. Šlo o to, že nové tenzidy v průběhu skladování se oxidovaly a získávaly nevhodný zápach.

Úkol zařazen ministerstvem školství k řešení do programu EUREKA a byly poskytnuty požadované finanční prostředky.

Do řešení úkolu jsme zapojili řadu pracovišť jako VÚ spotřební chemie Benátky aplikace v čistících prostředcích, výrobě papíru (Ing. Novák), Spolek Ústí aplikace v oblasti emulgátorů (Ing. Nikl), VÚ textilní Dvůr Kralové aplikace v oblasti pomocných textilních prostředků, VŠCHT Praha, aplikace v čistících a pracích prostředcích (Ing. Šmidrkal), řešení úpravy oleje VŠCHT Praha (prof. Filip) a STZ Ústí nad Labem (Ing. Svoboda).

Úkol byl řešen po dobu 3 let a byly získány pozitivní výsledky jak při úpravě výchozího oleje, pro kterou se použila parciální hydrogenace výchozího MEŘO. Touto úpravou byly získány etoxyláty s vhodnými senzorickými vlastnostmi po skladování. Byla vypracována řada receptur pracích prostředků, čistících prostředků, emulgátorů a pomocných prostředků pro textilní a papírenský průmysl. Hlavní receptury byly ověřeny ve výrobě v STZ Ústí a v s. r. o. Kvalt, Rakovník.

Výroba těchto nových tenzidů měla být zavedena v Polsku, k čemuž však nedošlo. Konkrétní příčiny mně nejsou známé, ale je pravděpodobné, že světové firmy mají dostatečné a nevyužité kapacity výroby současných typů a jsou zainteresovány v jejich výrobě a prosdeji.