Plastifikátor PVC

Ing. Marek, CSc. se mnou konzultoval použití etoxylátů metylesterů kyselin řepkového oleje (FAMEE) jako plastifikátorů PVC. Vytipovali jsme vhodné etoxyláty, které Ing. Marek laboratorně odzkoušel. Bylo zjištěno, že tyto produkty mají plastifikační vlastnosti a lze použít jako sekundární změkčovadla PVC. Toto bylo ověřeno i laboratořemi podniku FATRA Napajedla, velkého zpracovatele PVC. Předností těchto plastifikátorů je jejich zdravotní nezávadnost. Z tohoto důvodu je zaměňován současně nejrozšířenější plastifikátor dioktylftalát. Dále byly odzkoušeny různé typy běžných metylesterů mastných kyselin, parciálně hydrogenované a destilované, kdy ve směsi s jinými plastifikátory byly dosaženy solidní výsledky. Pro praktické využití by bylo nutné provést širší výzkum vlastností plastifikovaných směsí. Ing. Marek předal své výsledky VŠCHT Praha k dalšímu studiu.