Povrchová ůprava hnojiv

V průběhu přípravy jednotky na výrobu MEŘO jsem se spojil s pracovníky technického úseku LOVOCHEMIE, Ing. Henrichem a Ing. I. Galiou a navrhl jim k odzkoušení nový produkt pro povrchovou úpravu granulovaných hnojiv proti spékání.

Umělá hnojiva vyráběná v Lovochemii a i v jiných závodech se upravují, aby nedocházelo při dopravě a skladování k jejich spékaní, k čemuž je řada hnojiv náchylná, což narušuje jejich manipulovatelnost a může vést až k vytvoření pevných bloků, které musí být rozrušeny mechanický, nebo výbuchem. K  úpravě hnojiv a jiných sypkých látek se používají prostředky sestávající ze dvou složek: aktivní látky (zpravidla aminy vyšších mastných kyselin) a nosiče, kterým jsou minerální oleje potřebného bodu tání.

Navrhl jsem místo minerálních olejů, které se vyrábějí z ropy, použít jako nosiče tuky na bázi rostlinných olejů. Tím by se prostředky vyráběly z obnovitelných surovin a do půdy by se s hnojivy nevnášely ropné produkty. Provedli jsme zkoušky použití parciálně hydrogenovaného řepkového oleje, palmstearinu a hovězího loje jako nosiče. Výsledky byly pozitivní a plně srovnatelné s používanými ropnými produkty. Výrobek jsme zapatentovali, avšak k realizaci ve výrobě dosud nedošlo. Údajně se v jiných zemích problém dosud neřeší a je tedy možné počkat na nějaké nařízení.