Kafilátní tuky

Byl jsem vyzván Ing. Růžičkou, energetickým specialistou, ke konzultaci o možnosti zpracování kafilátních tuků na metylestery (bionaftu). Kafilátní tuky se produkují při likvidaci různých uhynulých zvířat v kafileriích a používají se jako energetická složka do krmných směsí, nebo pro výrobu mastných kyselin. V souvislosti s výskytem nemoci šílených krav bylo zkrmování kafilátních tuků v EU zakázáno a hledalo se jiné použití.

Kafilátní tuky lze v principu použít pro výrobu metylesterů. Je však nutno zohlednit dvě zvláštnosti. První je vysoký obsah volných mastných kyselin, který může být v rozmezí 4 až 20 % a druhý je vysoký obsah nenasycených mastných kyselin (palmitová, stearová), jejichž estery mají vysoký bod tuhnutí.

Na základě vzorků kafilátních tuků z Německa, které měly dobrou kvalitu, jsem navrhl a ve spolupráci s doc. Filipem z VŠCHT Praha, laboratorně jsme ověřili technologii přípravy metylesterů kyselin kafilátních tuků. Technologie spočívala ve dvojstupňové esterifikaci, kdy v prvním stupni byl provedena esterifikace metanolem v přítomnosti kyseliny sírové jako katalyzátoru při zvýšené teplotě, kdy se oddestilovávala vzniklá reakční voda spolu s metanolem a ve druhém stupni se provedla neutralizace reakčního produktu z 1. stupně a přeesterifikace triacylglycerolů v přítomnosti alkalického katalyzátoru. Jako alkalický katalyzátor byl použit hydroxid sodný a reakce se prováděla při zvýšené teplotě. Následovalo gravitační oddělení glycerinové fáze a destilace esterové fáze. Byl získán produkt bez použití vody a vodných roztoků kyselin při čištění esterů. Získaný produkt bylo možné použít jako motorové palivo pouze jako přídavek do řepkové bionafty s ohledem na vysoký bod tuhnutí.

S ohledem na příznivou cenu kafilátních tuků by metylestery byly relativně levné, i když výtěžnost byla nižší než při esterifikaci rostlinných olejů. Výroba se nerealizovala a zkušenosti jsem sdělil pracovníkům VÚOS Rybitví, kteří se tímto problémem zabývali.