Výroba surového glycerinu

Většina jednotek na výrobu bionafty, vybudovaných v rámci ministerského oleoprogramu nemělo technologický úsek zpracování glycerinové fáze, která se vypouštěla do odpadních vod, nebo byla použita při kompostování, nebo se spalovala. Agropodnik Jihlava, který měl v té době jednotku o kapacitě 3 kt/rok zpracoval návrh na centrální zpracování glycerinové fáze z malých jednotek. Byl jsem požádán ředitelem Sengrem o zpracování technického řešení této akce.

Zpracoval jsem návrh technologie, výroby 60% surového glycerinu, který bude dodáván do STZ Ústí na další zahuštění a zpracování na destilované produkty, což bylo zajištěno smluvně. Výhodou řešení bylo to, že při procesu nevypadávaly pevné soli (KCl), což zjednodušovalo výrobní zařízení a bylo účelně využito zařízení na zahuštění a odsolení v STZ. Projekce byla zadána Chemoprojektu, při které jsem zabezpečoval technologickou část a jednotka byla realizována a uvedena do provozu v AGP Jihlava. Tím se vyřešila otázka zpracování glycerinové fáze z asi 10 jednotek na výrobu bionafty a produkt byl hospodárně využit. Kromě glycerinu byl získáván bezvodý metanol a mastné kyseliny, což proces ekonomicky zvýhodňovalo. Následně se ekonomický efekt snížil v důsledku poklesu světových cen surového glycerinu z 16 Kč/kg na 2 Kč/kg, což bylo způsobeno velkým rozvojem výroby bionafty v Evropě čímž se vytvořil přebytek glycerinu na trhu.