Technické audity

Po roce 2000 se v praxi ukázalo, že ekonomicky konkurenčně schopné jsou jednotky na výrobu MEŘO s vyšší kapacitou (50–100 kt/rok) a které trvale zabezpečují požadovanou kvalitu. Jednotky s menší kapacitou se postupně zastavovaly. Za této situace si Agrofert v letech 2006 až 2009 zmapoval jednotlivé jednotky na výrobu MEŘO, z cílem zakoupit ty, které by mohly být perspektivní. K tomu zadal provedení technických auditů, kterých jsem se zúčastnil jako hlavní technický konzultant. Při auditu se hodnotila úroveň technologie, stav a úroveň výrobního zařízení a stavebních objektů, spotřeba surovin, pracnost a ekonomika výroby Byly provedeny tyto audity v těchto podnicích:

Rok 2006

AGP Jihlava

Závod na zpracování olejnatých semen lisováním (cca 10 kt/rok), výroba MEŘO (cca 60 kt/rok), výroba surového glycerinu.

Doporučeno zakoupení závodu s tím, že pro výrobu olejů nutno instalovat extrakční zařízení.

Podnik byl zakoupen slovenskou a. s. Slavia.

Palma Tumys Bratislava

Proveden technický audit v závodě Bratislava (lisování a extrakce – 350 t/den, rafinerie chemická a alkalická, bělení, přeesterifikace, hydrogenace, margarinka, plnění olejů).

Závod Šenkvice. Nová jednotka na výrobu FAME (odstředivkový systém) kapacita 42 kt/rok, plnění olejů, rafinace technických tuků.

Závod Nové Město. Výroba jádrových a toaletních mýdel, výrobky bytové chemie, výroba destilovaného glycerinu.

Závod Sečovce. Sila na olejniny, lisovna předlis-dolis 56 kt/rok. Spalování slunečnicových slupek.

Doporučeno podnik zakoupit. Podnik byl zakoupen a. s. Slavia.

Rok 2008

Slovmlýn, Velké nad Veličkou

Sila na olejniny, lisovna 75–100 t/den, rafinace a plnění olejů. Samostatný objekt rozestavěný na extrakci výlisků kapacita 70 t/den.

Nedoporučeno zakoupit, staré opotřebované zařízení, nízké kapacity.

New Diesel, Senica, SROV

Závod na výrobu MEŘO z nakupovaných olejů. Kontinuální přeesterifikace s kapacitou 40 kt/rok. Technologie ČR.

Nedoporučeno k zakoupení, nízká kapacita.

ZENZA Znojmo

Závod v Rakvicích. Sila na olejniny, lisovna semen (kapacita 55 t/den), degumming surových olejů.

Nedoporučeno zakoupení s ohledem na nízkou kapacitu a technologii výroby olejů (poze lisování).

Rok 2009

Obila Kutná Hora

Provozovna v Uhlířských Janovicích. Skladování olejnin, lisovna o kapacitě 75 t/den.

Podnik byl zakoupen Agrofertem, nedoporučeno další provozování lisovny vzhledem k nedostatečné ekonomice.

Primagra a. s. Žatec

Výrobna zahrnuje lisování semena za studena a esterifikaci neodslizeného oleje s kapacitou 2,5 kt/rok.

Byla již dříve zakoupena v rámci a. s. Agropol. Nedoporučeno další provozování s ohledem na kapacitu a nedokonalou technologii a objekt využít pro jiné účely.

Primagra a. s. Milín

Výroba zahrnuje sila na skladování zemědělských produkt o kapacitě 60 kt, lisování semen za tepla s kapacitou cca 18 kt/rok semen, 6 kt/rok oleje včetně degummingu a výrobu MEŘO šaržovým způsobem, bez zpracování glycerinové fáze, o kapacitě 32 kt/rok, realizovaná v roce 2007 slovenskou fy OŘEZY, Martin.

Závod byl již dříve zakoupen v rámci a. s. Agropol. Bylo doporučeno jednotku dále provozovat, maximálně využít olej z a. s. PREOL a provést postupné řešení zpracování glycerinové fáze, zlepšení technologie přeesterifikace a zastavení lisovny.